Met composable enterprise past u uw IT aan uw organisatie aan zoals u dat wil. Zo houdt u verbinding met uw klanten.

Mogelijk gemaakt door veilige interne en externe verbinding van mensen, processen en systemen

Tegelijkertijd uw carbon footprint met tientallen procenten reduceren?

Ik wil weten hoe dat kan

Waarom zou je processen verder willen digitaliseren? Om klanten efficiënt een optimale en betrouwbare service te bieden. 24x7.

We zijn allemaal gaan rekenen op geweldige service. Om mee te spelen moeten wij zelf ook die service leveren.  De praktijk is echter weerbarstig.

Hoe zou het zijn als u snel en goed uw bedrijfsprocessen (of delen daarvan) digitaliseert? U optimaliseert het serviceniveau en de betrouwbaarheid van uw organisatie, terwijl u tegelijkertijd kosten reduceert en veranderbaarheid verhoogt.

Het maakt daarbij niet uit wat het vertrekpunt is, waar uw organisatie nu staat.
Wij leggen u graag uit hoe dat werkt.

“Voor ons bij MS Mode is Scheer PAS de verbindende schakel naar de succesvolle implementatie van onze OMNI-CHANNEL STRATEGIE. Dankzij Scheer PAS hebben we nieuwe systemen sneller operationeel en hebben we onze operationele kosten met 40% kunnen verlagen!”

Linda Hoebe en Wim OverduinRespectievelijk CFO en IT Manager MS Mode

Hoe kan ik mijn customer experience verbeteren?

Door procesgedreven digitalisering met àlle betrokkenen. Drie stappen tot resultaat. Stap vier is: steeds verbeteren. Evolutie.

1. Eerst de behoefte kennen

Analyse van de behoeften van alle betrokkenen: wat is er nodig, wie hebben wat nodig, welke stappen, verbindingen met wat er al is, wat moet verbeterd worden.

2. Dan de oplossing modelleren in de vorm van een flow

Visuele modellering van behoeften in de vorm van processen en procesjes voor alle betrokkenen: ontwerp van proces(sen), stappen, keuzes, simultane en opvolgende acties, technische detaillering.

3. En de gerealiseerde verbeteringen runnen & monitoren

de gedigitaliseerde processen en verbeteringen worden automatisch voorzien van perfecte monitoring, dankzij de architectuur van Scheer PAS.

4. Vervolgens veranderen naar behoefte, en tegelijkertijd carbon footprint verminderen!

De no-code/low-code/pro-code architectuur op basis van open standaarden en extreem efficiënte execution geeft vrijheid en reduceert uw carbon doorprint met meer dan 95% ten opzichte van de bekende programmeermethoden.

Waarom zou ik voor Connectforce & Scheer PAS kiezen?

  • Omdat ik mijn organisatie een betrouwbaar ICT fundament wil geven
  • dat flexibel is en alle bestaande systemen en processen kan meenemen in een continue stroom van verbeteringen, zelfs als de bestaande systemen relatief inflexibel zijn (denk bijvoorbeeld aan ERP systemen)
  • Omdat alle betrokkenen snel en eenduidig kunnen samenwerken voor maximaal resultaat en maximale arbeidsvreugde (onze projecten schenken de betrokkenen veel plezier!)
  • De combinatie van no-code, low-code en pro-code voor applicatie-ontwikkeling èn integratie in één all-round platform geeft naadloze verbindingen en maximaal rendement
  • Templates beschikbaar van veelgebruikte processen
  • Duizenden voorgedefinieerde koppelingen passen zich automatisch aan aan uw specifieke situatie, dus maatwerk zonder de nadelen ervan
  • Scheer PAS is een all-round platform, en omvat Robotics (RPA), Machine Learning, Artificial Intelligence (AI), Process Mining, API Management
  • De Execution Engine van Scheer PAS draait  veel efficiënter dan in Java geschreven programmatuur. Dat betekent dat véél minder CPU power nodig is. Energie die niet verbruikt wordt hoeft niet opgewekt noch betaald te worden.
Technische man. Laat in het procesmodel zien hoe hij technische details heeft toegevoegd (low-code wordt verrijkt met pro-code)
Project manager. Hij kan elke verandering en toevoeging volgen want er wordt uitsluitend met visuele modellen gewerkt. Er wordt geen code gegenereerd!
Gebruiker krijgt eindelijk exact waar ze behoefte aan heeft, dankzij de universele taal die in het team gesproken wordt, grafische modellen, kunnen de teamleden eenduidig met elkaar communiceren.
Manager finance ziet hoe haar inbreng in één keer foutloos wordt geïmplementeerd, dankzij de procesgedreven modellen.
Business analist ziet hoe zij in één keer van business behoefte gaat naar specificatie van de modellen, dus van het werkende systeem!

Snel en goed tot een inspirerend resultaat: bundeling van krachten!

Van idee naar perfecte realisatie dankzij naadloze samenwerking in het team. Naadloze samenwerking in het team dankzij de gemeenschappelijke taal van procesmodellen. Van high-level procesmodel naar technische specificatie. Scheer PAS is voor 100% gebaseerd op modellen. Dat betekent dat ieder betrokkene kan begrijpen wat anderen voorstellen en maken. dat geeft snelheid, eenduidigheid, kwaliteit en veranderbaarheid. Immers, als je begrijpt wat er nu is, kun je begrijpen wat er veranderd moet worden. Met traditionele code kunnen niet alle betrokkenen begrijpen wat er staat, dus ook niet begrijpen waar en wat er moet veranderen.

Geef uw organisatie kracht, snelheid en betrouwbaarheid door de kennis en ervaring van alle betrokkenen te bundelen in een all-round platform dat alles mogelijk maakt.

100% Modellenwerk

Alle betrokkenen aan één tafel: sneller beter effectiever

Businessgerichte-, technische-, administratieve-, en IT productie medewerkers, allemaal begrijpen ze de taal van procesmodellen. Waar men elkaars taal verstaat wordt er sneller en beter werk geleverd. Daarom werken wij 100% met grafische modellen, ook in de meest technische onderdelen van projecten.

Businessgerichte-, technische-, administratieve-, en IT productie medewerkers, allemaal begrijpen ze de taal van procesmodellen. Daarom werken wij 100% met zulke modellen.
Business Requirements vormen de basis van elk succesvol project. Ze staan u toe om alle gedachten vorm te geven voor een totaal geïntegreerd systeem. Ze worden binnen Scheer PAS in BPMN gespecificeerd.
De BPMN flows worden in dezelfde omgeving verrijkt met UML specificaties, die u toestaan letterlijk elke mogelijk functionaliteit toe te voegen, systemen toe te voegen. 100% vrijheid.
Doordat in Operations geen cryptische programmanamen draaien, maar gewoon de modellen worden uitgevoerd met de bijbehorende duidelijke namen (bv. order verwerking), is communicatie met andere betrokkenen ineens eenvoudig en eenduidig geworden.
No Code, Low Code en Pro Code in één

Geen grenzen, alleen maar mogelijkheden

Scheer PAS is het Process Automation & Integration Platform voor flexibele end-to-end ondersteuning van individuele processen. Het staat voor digitalisering en automatisering, ongeacht hoeveel mensen, systemen of bedrijven erbij betrokken zijn of geïntegreerd moeten worden.

Scheer PAS ondersteunt no/low/pro-code ontwikkeling, automatisering van processen, hybride integratie, machine learning/kunstmatige intelligentie, API management, RPA en meer. Alles in één platform.
De toepassingen zijn eindeloos: processen en toepassingen ontwikkelen met Low Code / Pro Code, AI, Microservices en procesmanagement, IT landschappen en applicaties intelligent samenbrengen en integreren met hybride Integratie, applicatie integratie, API Management en EDI, en DevOps pipeline voor development en deployment met Design/Build/Test/Deploy/Run/Monitor in één platform.
KI is onderdeel van Scheer PAS

Kunstmatige Intelligentie om geautomatiseerd intelligentere beslissingen te kunnen nemen

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft al zijn weg gevonden naar tal van gebieden van het dagelijks leven. Vaak wordt AI na veelvuldig gebruik niet meer direct als gezien als "grote" oplossing, maar functioneert AI in de dagelijkse praktijk in de vorm van kleine assistenten.

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft al zijn weg gevonden naar tal van gebieden van het dagelijks leven. Vaak wordt AI na veelvuldig gebruik niet meer direct als zodanig gezien, maar eerder als kleine assistenten die in de dagelijkse praktijk functioneren. Voorbeelden hiervan zijn onmisbaar geworden: navigatiesystemen, stemassistenten of bijvoorbeeld het automatisch categoriseren van vakantiefoto's op de smartphone.
Afgezien van de kleine alledaagse helpers kan kunstmatige intelligentie ook binnen bedrijven een grote meerwaarde opleveren, vooral bij de uitvoering van bedrijfsprocessen. In de loop van de dagelijks groeiende eisen en toenemende kostendruk, zijn bedrijven genoodzaakt om nieuwe concepten te bedenken met betrekking tot het verhogen van de efficiëntie en de bijbehorende automatisering van routinematige werkzaamheden. Maar hoe kan dit potentieel efficiënt worden herkend, benut en vervolgens geïntegreerd in de operationeel belangrijke waardecreatieprocessen binnen een bedrijf?
Hiervoor worden over het algemeen de nieuwste technologieën voor de analyse van zwakke punten binnen een bedrijf, softwarerobots voor de automatisering van routinetaken en geautomatiseerde besluitvorming op basis van kunstmatige intelligentie voor specifieke use-cases gebruikt. Tegenwoordig maken deze aspecten deel uit van elke strategische bedrijfsoriëntatie die groei en optimalisatie van middelen nastreeft.
Met Scheer PAS verbindt u mensen, processen en technologie.

Voor verandering zijn mensen, processen en technologie tezamen nodig.

Organisatieverandering heeft mensen, processen en technologie nodig, de drie pijlers onder organisaties en verandering.

Mensen, processen en technologie en een aanpak die de relatie tussen deze drie pijlers optimaliseert, vormen de basis van operationele efficiëntie en van succesvolle veranderbaarheid. Door te focussen op onderdelen ontstaat onevenwichtigheid. Neem bijvoorbeeld een nieuwe technologie. Veel organisaties denken dat door het in huis halen van een nieuwe tool alle problemen zullen verdwijnen. Wat dan wordt vergeten is dat technologie zo goed is als de bijbehorende geïmplementeerde processen, en de processen zijn zo goed als de mensen die ze uitvoeren. Wat ze doen of hoe ze op elkaar inwerken. Wat belangrijk is voor ons, als ontwikkelaars en leveranciers van nieuwe technologie en de bijbehorende diensten, is dat de technologie erop gebouwd is om te dienen in de wisselwerking met mensen en processen.
RPA + AI: beter, sneller, goedkoper

Robotic Process Automation verbindt fysieke stappen met een digitaal proces

In combinatie met AI-technologieën zal Robotic Process Automation er in de toekomst voor zorgen dat eenvoudige, vaak terugkerende taken volledig automatisch worden verwerkt.

Intelligente procesautomatisering
In combinatie met AI-technologieën zal Robotic Process Automation er in de toekomst voor zorgen dat eenvoudige, vaak terugkerende taken volledig automatisch worden verwerkt. Deze intelligente softwarerobots hebben een enorme impact op veel bestaande processen in de huidige arbeidswereld. Eenvoudige processen, bijvoorbeeld op het gebied van administratieve verwerking, die in elk bedrijf in de commerciële sector of in het openbaar bestuur te vinden zijn, worden in de toekomst geautomatiseerd door AI-ondersteunde softwarerobots en kunnen dus de klok rond werken zonder fouten te maken.

Door het grote aantal standaardprocessen die worden uitgevoerd, scheelt dat enorm in de efficiëntie. De vrijkomende ruimte kan verstandiger worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de correcte verwerking van uitzonderingen. Intelligente softwarerobots, die ook op een netwerk kunnen worden aangesloten, dragen zo efficiënt en tegelijkertijd kosteneffectief bij aan procesautomatisering.

Voor beroepsgroepen waarvan het werk enerzijds bestaat uit klassieke verwerking en anderzijds het verzorgen van klanten, bijvoorbeeld in de bancaire sector, kan op deze manier enorme efficiëntiewinst worden behaald. Dit betekent dat de eenvoudige processtappen zoals het goedkeuren van boekingen bij een kritiek rekeningsaldo vandaag al automatisch kunnen worden verwerkt, d.w.z. besluitvorming wordt mogelijk gemaakt door wat bekend staat als zwakke AI. Zie onze blog voor onderscheid sterke en zwakke AI.
Voorbeelden van toepassingen: het invoeren van papieren gegevens in een digitaal proces, afspraken plannen met gegevens uit meerdere bronsystemen, onboarding van werknemers, en terugkerende werkzaamheden die om een robot vragen.

Let's talk change: Scheer PAS Hybrid Integration & App Development

Hybride Integratie: bestaand, nieuw, cloud, e-commerce, supply chain? Alles gebundeld voor efficiëntie en kracht

Digitale transformatie is niet optioneel. Snel inspelen op klantbehoeften is essentieel om concurrerend te blijven, want klantbeleving en sales zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Digitale transformatie is niet optioneel. Snel inspelen op klantbehoeften is essentieel om concurrerend te blijven, want klantbeleving en sales zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De oplossing is de combinatie van flexibele IT-structuren met agile applicatieontwikkeling op een platform voor procesdigitalisering. Zodat u uw processen op elk moment in de toekomst kunt aanpassen aan de behoeften van de klant.
Geloof ons op ons woord! Digitalisering verwerken in dagen en weken - niet in maanden en jaren. Ontwikkel samen, verander agile, integreer intelligent.
Scheer PAS is het beste platform voor de uitdagingen van procesdigitalisering. Dat bewijzen we graag!

Wij werken voor een kleurrijke groep organisaties: grote en kleine, in finance, pharma, zorg, overheid, productie, retail, e-commerce.

Al verschillen ze sterk van elkaar, ze hebben allen ook iets gemeenschappelijk: de wil om voorop te lopen in kwaliteit van hun dienstverlening, rendement en efficiëntie.
Al hebben ze allen andere kleuren, ze willen floreren dankzij hun vermogen zich voortdurend aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Zie hier een paar voorbeelden:

Heeft u genoeg gezien en wilt u nu aan de slag?