Skip to main content

Digitaliseren van organisationele processen vraagt om de inbreng van alle betrokkenen. Bij het leveren van een gezamenlijke inspanning is het van belang dat de teamleden of betrokkenen elk vanuit hun eigen domein, kennis, expertise en behoefte kunnen spreken, maar tegelijkertijd dat zij elkaar goed verstaan. Daar zit een probleem bij de traditionele manier van ontwikkelen. Vakmensen spreken vanuit hun vakkennis, ontwikkelaars spreken eveneens vanuit hun vakkennis. Het gaat hier echter om totaal verschillende gebieden met bijbehorende verschillende soorten jargon.
Vaak zien wij hier miscommunicatie en vervolgens misverstanden ontstaan, omdat de teamleden geen gemeenschappelijke taal hebben.

Het antwoord dat wij met Scheer PAS bieden is het visuele hulpmiddel van de grafische modellen. Door in het visuele domein te blijven, kunnen verwarrende woordkundige begrippen vermeden of minimaal beperkt worden. Teamleden kunnen aan de hand van visualisatie elkaar volgen en misverstanden vermijden.

Waar het Scheer PAS platform zich onderscheidt van andere aanbieders van modelgedreven ontwikkelomgevingen is, dat het zuiver in de visuele modellen werkt. Alle aanbieders van grafische platforms beginnen met het maken van een grafisch flowmodel. Wat er daarna gebeurt bepaalt welke aanpak het beste past bij de gebruikersorganisatie.

Er zijn drie niveaus van modelgedreven te onderscheiden:
1. creëer een grafische flow en genereer software. Het nadeel is dat de generatie van software inefficiënt is en in feite gevoelig voor veranderingen op het niveau van de gegenereerde software. Dan is het model dus geen representatie van dat wat e in productie draait. Alleen met kunstgrepen is te voorkomen dat developers even de code debuggen.
2. creëer een flow, en executeer de flow. Omdat de grafische mogelijkheden beperkt zijn, is het essentieel om met code het model bruikbaar te maken. Het model is dus wederom niet een representatie van de in productie draaiende software.
3. Creëer een flow in een grafische editor die werkt met BPMN èn UML, zodat de mogelijkheden feitelijk onbegrensd zijn. Executeer de flow direct. Bij deze methode is het model exact een weergave van de productie situatie, er zit geen streep licht tussen. In productie draait niet een stapel executables met cryptische namen, maar er draait een model met voor iedereen begrijpen namen. Omdat het model geëxecuteerd wordt, is het mogelijk om automatisch dashboards te creëren voor perfecte monitoring. Productiemensen spreken zonder barrière met ontwikkelaars en vakmensen.

Hierom hebben wij jaren gewerkt aan deze derde methode. Ze levert telkens weer overtuigend bewijs voor de kracht van deze aanpak door de snelheid en kwaliteit van de projecten.

Een bijkomend voordeel wordt steeds belangrijker: de execution engine van Scheer PAS is niet gegenereerde inefficiënte Java code, maar C++ code, die geoptimaliseerd is voor haar taken. Daardoor presteert deze engine >95% beter op dezelfde hardware en met hetzelfde stroomverbruik als geteste Java code.

Interessant: lees meer of neem contact op.

Close Menu

Connectforce

Walstraat 135
7411 GL  Deventer
The Netherlands

T: +31 (0)570 530 392
E: info@connectforce.nl