Skip to main content

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft al zijn weg gevonden naar tal van gebieden van het dagelijks leven. Vaak wordt AI na veelvuldig gebruik niet meer direct als zodanig gezien, maar eerder als functionerende kleine assistenten in het dagelijks leven. Voorbeelden hiervan zijn onmisbaar geworden in het dagelijks leven: navigatiesystemen, stemassistenten of bijvoorbeeld het automatisch categoriseren van vakantiefoto’s op smartphones.
Afgezien van de kleine alledaagse helpers kan kunstmatige intelligentie ook binnen bedrijven een grote meerwaarde opleveren, zeker bij de uitvoering van bedrijfsprocessen. In de loop van de dagelijks groeiende eisen en toenemende kostendruk worden bedrijven opgeroepen om nieuwe concepten te bedenken met betrekking tot het verhogen van de efficiëntie en de bijbehorende automatisering van routinematige activiteiten. Maar hoe kan dit potentieel efficiënt worden herkend, benut en vervolgens geïntegreerd in de operationeel belangrijke waardecreatieprocessen binnen een bedrijf?
Hiervoor worden over het algemeen de nieuwste technologieën gebruikt voor de analyse van zwakke punten binnen een bedrijf, softwarerobots voor de automatisering van routinetaken en geautomatiseerde besluitvorming op basis van kunstmatige intelligentie voor specifieke use-cases. Tegenwoordig maken deze aspecten deel uit van elke strategische bedrijfsoriëntatie die groei en optimalisatie van middelen nastreeft.

Close Menu

Connectforce

Walstraat 135
7411 GL  Deventer
The Netherlands

T: +31 (0)570 530 392
E: info@connectforce.nl